Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) ги информира потрошувачите дека операторот со храна (увозник и дистрибутер) АЛМА М, врз основа на издадено решение од АХВ, од пазарот врши итно повлекување и отповикување на небезбедни производи – сладолед, поради утврдено зголемено присуство на етилен оксид.

Од пазарот се повлекуваат и отповикуваат:

1.Сладолед KIT KAT стапче 20х90 мл

Сериски број/лот- PL1048

Рок на употреба: до 28.02.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Франција

2.Сладолед Милка Ванила и Чоколадо Стапче 20х100 мл

Сериски број/лот:MI1118,MI1119

Рок на употреба: до 30.04.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Полска

3.Сладолед Милка Чоколадно Стапче со лешник 20х100 мл

Сериски број/лот:MI1117

Рок на употреба: до 30.04.2023

Причина за отповикување:-небезбеден производ поради присуство на Етилен оксид кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Полска

Увозник во РМ:АЛМА М

-Горенаведените производи, во количина од 3 080 литри и 30 064 парчиња, при контролата од инспекциските служби на АХВ, затекнати се во магацинот на увозникот. Небезбедниот сладолед е ставен под службен надзор, односно, забрането е негово ставање во промет. Крајните потрошувачи кои ги имаат купено горенаведените производи со сериски брј/лот, апелираме да не ги конзумираат и истите да ги вратат на местото од каде ги купиле, или нешетено да ги уништат, велат од Агенцијата.