Почина македонскиот писател Сашо Стефановски познат под псевдонимот Џанго Помалиот. Информацијата за неговата смрт ја објави „Окно“.

Стефановски е автор на најкусата проза објавувана на „Фејсбук“, активен блогер, активист и архивар на општествените промени и особено на микрокосмосот на урбаниот маалски живот.

Автор е на „Намали малце чалам“, збирка со кратки раскази на скопски теми, издание на Темплум во 2018.

Неговиот наградуван драмски текст „Модерна алхемија“, на крајот на 1980-те самиот го режираше во МКЦ.