Лицата кои ја поминале болеста со една доза можат да стекнат комплетен имунитет.

-Се претпоставува дека 50 % проценти од насалението се имунизирани или ја прележале болеста вели директорот на Институтот за имунологија Алекснандар Петличковски.

Според него лицата кои ја поминале болеста со една доза вакцина можат да стекнат комплетен имунитет