Сек*уалниот живот е важен дел од односот на парот. Сепак, прашањата за времетраењето на сек*уалниот однос постојано се појавуваат и кај мажите и кај жените.

Мажите особено сакаат да се фалат дека имале се*с предолго време. Но, да не се лажеме. Експертите кажуваат колку трае идеалниот се*с.

Специјалисти интервјуирале мажи и жени од различни земји. Експертите откриле дека жените сметаат дека сек*уален однос трае 25 минути и 51 секунда, а претставниците на спротивниот пол се задоволни со 25 минути и 43 секунди.

Патем, никој од учесниците не успеале да се доближат до идеалното време траење.

Според истражувањата, тоа е во просек од 17 минути и 5 секунди.

Генерално, времетраењето на сек*от се зголемува секоја година.