Во скопската Зоолошка градина после 4 години се роди кафено еленче лопатар.

Го фотографираше фоторепортерот Горан Анастасовски.