Високиот кривичен суд на Хрватска му ја зголемил казната од пет и пол на девет години на водачот на фолклорна група, кој од Жупанискиот суд Бјеловар бил осуден за 36 кривични дела сексуална злоупотреба на дете кое не наполнило 15 години.

Апелациониот суд соопштил дека со прифаќањето на жалбата на државниот обвинител ја преиначил одлуката на судечкиот суд и на 48-годишниот Д.С. му изрекол построга единствена казна затвор прифаќајќи ги утврдените казни од првостепената пресуда за секое поединечно кривично дело.

Судот потсетил дека Д.С. осуден поради тоа што во текот на речиси две години имал сексуални односи во 35 наврати и чин поистоветен со сексуален однос со 11-годишно девојче.

Притоа, тој ја злоупотребил функцијата водач на фолклорната група и по пробите му приоѓал на девојчето кое било ученичка по фолклор.

Тој извршил полови односи, како и рамноправни полови дејствија, во просториите на здружението каде се одржувале фолклорните проби. Пријавениот во пет наврати го носел девојчето дома и таму извршил сексуален однос со неа, додава ВКС.

Апелациониот суд смета дека првостепениот суд изрекол прекратка казна бидејќи сите утврдени околности не биле соодветно оценети при определувањето на висината на единствената затворска казна.

Врховниот кривичен суд посочил дека претходната неосудуваност на обвинетиот, признавањето на делото во кое изразил извесна критика и жалење, како и тоа што е татко на четири деца, од кои две малолетни, се уредно оценети како олеснителни околности.

„Но, отежнителните околности заслужуваат построга казна“, потенцираат од ВКС, прецизирајќи дека обвинетиот покажал долготрајност и истрајност во извршувањето на тешките кривични дела, што не дошло до израз при изрекувањето на ниту една казна.

Судот нагласил дека делата започнале кога жртвата имала само 11 години и дека делата негативно се одразиле на севкупниот развој на жртвата. Дополнително, ВКС посочува дека Д.С. долго време се занимавал со фолклор и дека бил водач на разни фолклорни групи, па постои опасност при вршењето на оваа дејност со деца повторно да изврши кривично дело.

Затоа му е изречена доживотна забрана за вршење работи во кои редовно доаѓа во контакт со деца, заклучуваат од хрватскиот Кривичен суд.