Генералниот Секретаријат на Владата ја објави листата на работодавачи кои земале финансиска поддршка за исплата на плати за февруари и март 2021 година, а истата не ја исплатиле на вработените.

Директорката на УЈП, Сања Лукаревска објави дека по дејности најмногу плата не исплатиле: 61 работодавачи од дејност подготовка на оброци и служење на храна, за 198 вработени во износ од 2.984.871 денари, потоа 33 работодавачи од дејност трговија на мало, за 87 вработени во износ од 1.359.389 денари, 24 работодавачи од дејноста копнен транспорт за 77 вработени во износ од 1.163.608 денари. По региони најмногу работодавачи што не исплатиле плата се од: Скопје – 71, Тетово – 53 и Битола со 27.

Владата вечерва ја објави листата со имиња на компании на кои им е исплатена државна помош за минимална плата поради пандемијата со КОВИД-19, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени.

Ажурираната анализа на неисплатена државна помош за месец февруари и март 2021 година за минимална плата од стана на работодавачите корисници на оваа помош е достапна тука.