Козметичкиот производ „Докторс“ млеко за сончање СПФ 50 не е безбеден за употреба и е повлечен од трговската мрежа во земјата, откако инпекторите од Држаниот санитарен и здравствен инсекторат ДСЗИ, по земени три примероци, од производот кои биле доставени зо анализа за здравствена безбедност во ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ Скопје откриле неправилности, објави „Слободен печат“.

Согласно извештајот од извршената анализа од 29 јули 2021 година, во овој козметички производ има зголемен број на аеробни мезофилни бактерии, идентификувани како Pseudomonas aeruginosa и Candida spp. Според тоа ДСЗИ информира дека доставениот примерок од козметички производ – Докторс млеко за сончање СПФ 50 не одовара на Правилникот за критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методите за проверка на тие критериуми.

На барање на увозникот на производот извршена е анализа на здравствената безбедност и на втор примерок од земената мостра и доставена за анализа во ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола.

И од овој извештај за микробиолошката анализа од 9 август 2021 година се констатира дека и вториот примерок не одговара на прописите поради наод на зголемен вкупен број на аеробни мезофилни микроорганизми и Pseudomonas aeruginosa.

Поради тоа, согласно Законот за безбедност на козметичките производи донесено е решение на 10 август 2021 година за забрана за пуштање во промет на небезбеден козметички производ – Докторс млеко за сончање СПФ 50 од 300мл – 3019 парчиња. И Докторс млеко за сончање СПФ 50 +200 мл – 1410 парчиња.

Увозникот, вкупната количина од 4510 парчиња ги вратил на производителот, објави Слободен печат.