На фасада на стан во Нов Загреб, на станбена зграда поставени се дури пет клима уреди на простор од 2,5 х 2,5 метри. Оваа ситуација збуни некои жители од населбата Утрине кои ги контактирале хрватските медиуми.

– Во таа зграда има мали станови, па зошто некому да му требаат дури пет клима уредим, велат жителите.

На предната фасада на долгата зграда нема клима, сите се поставени на страната свртена кон паркот. И навистина, од другата страна се издвојува уникатна сцена, еден стан на приземје има дури пет клими. Некои граѓани кои поминаа низ паркот се загледаа, но не коментираа.

Влегуваме во зградата и ги бараме сопствениците на „најстудениот стан во Загреб“ – дали се подготвиле најдобро од сите во градот за топлотниот бран и за сите идни бранови?

На вратата не пречека назив напишан на хартија. Се покажа дека овој стан е всушност работниот простор на здружението Кругови, Центарот за психотерапија и советување. Бидејќи не поставиле табла во близина на домофонот, на прв впечаток изгледа дека се работи за обичен стан, што ги збунило „урбаните теоретичари на заговор“, па веројатно помислиле дека станува збор за помал стан од само едно лице со пет клими.

– Знаевме дека климата не треба да се става на предната фасада, па тие се позади, како кај другите. Се занимаваме со тивка трговија, која има свои специфики кои бараат ваков простор, со многу посебни помали соби, вели Ивана Грабар и додава дека и застапникот на закупецот е упатен за се.

Стан од 60 квадрати со две соби е преуреден во пет мали соби за работа со нивните клиенти.

– Нагласувам дека климатизерите не работат по цел ден, работат повремено. Колегите ги вклучуваат кога ќе дојде некој, ако треба. Најмногу термини имаме попладне од 17 до 19 часот, а потоа можеби ќе ги има повеќе, но никогаш немало пет заедно – додава таа. Ја прашуваме дали можеби на фасадата можеше да се постави само една централна клима, за да не изгледа чудно како сега.

-Можеби можеше, не знам, нарачавме поставување на клима од изведувачот, за да може да се вклучува и исклучува во собите, и да не биде бучно, не го наведовме бројот на клима уредите и така ни направија – одговори Грабар.

На влезот во зградата нема табла со името на здружението, вели таа, бидејќи оние што доаѓаат во нивното здружение за помош очекуваат дискреција. Овој проблем може да се поврзе и со немањето соодветни деловни простории во Нов Загреб, кои ги нема многу на пазарот, односно достапните кои се квалитетни се многу скапи. Затоа ова Здружение реши да подигне кредит, го купија овој стан и го адаптираа просторот во приземјето на зградата.