Поради временската зона Бугарија веќе влезе во 2022 година.

Оваа година бугарските власти издадоа препорака да се намали со користењето на пиротехника поради заштита на животните.

📸

📸

📸

ФОТО: Етюд-и-те на София / Sketches of Sofia