Во нашата земја има навистина убави, но и интересни имиња. Некои од нив се традиционални и се повторуваат постојано, а некои се нови и модерни.

Ова се најсмешните имиња регистрирани во Заводот за статистика. Овие имиња навистина постојат и се регистрирани во Заводот за статистика.

Дали некој навистина вака би си ги крстил децата, останува отворено прашање.

На мнозинството им звучат смешно, а некои со гордост си ги носат. Препознатливи, невообичаени и интересни, дознајте кои се тие. Погледнете ја листата:

1. Карфиолка 2. Џингискан 3. Јарго 4. Каранфилко 5. Лимонка 6. Пешкирчо 7. Изворинка 8. Германија 9. Галапчо 10. Маса

11. Микропка 12. Писана 13. Развигорчо 14. Ѕвонче 15. Фивус 16. Кајмакчо 17. Галабинка 18. Марулка 19. Планинка 20. Калист

21. Гродоман 22. Катастрофа 23. Мисирка 24. Собожица 25. Темјаника 26. Бранирод 27. Лустерко 28. Тозо 29. Лигушка 30. Нуца

31. Тиљо 32. Кумјана 33. Лакираде 34. Галабинка 35. Методико 36. Гонца 37. Карма 38. Разменка 39. Спутник 40. Свемир

41. Врпка 42. Пламенко 43. Канаринка 44. Зденка 45. Калеоик 46. Крисула 47. Госпава 48. Веселко 49. Шампион во машка конкуренција – Јамедин (од Џејмс Дин) 50. Шампион во женска конкуренција – Тракторка